Dopoledne s Proglasem: Zelený čtvrtek s Benediktem Mohelníkem

Dopoledne s Proglasem: Zelený čtvrtek s Benediktem Mohelníkem

Stojíme na prahu Velikonoc, událostí, které nám znovu připomínají velikost Boží lásky k nám lidem, ke každému konkrétně. A to je důležité a neměnné poselství pro každou dobu, včetně té naší. Pozvání do Dopoledne s Proglasem přijal dominikán Benedikt Mohelník.

Velikonoční triduum nám nabízí vhled do Ježíšových posledních hodin na této zemi. Na Zelený čtvrtek přichází večerní bohoslužba se silným momentem mytí nohou, utichnutím zvonů a varhan, ustanovením Eucharistie, odchodem do Getsemanské zahrady. A dostaví se zvláštní tíže - blíží se zrada, blíží se opuštění, blíží se strach.

 

Jak pravděpodobně prožíval události Zeleného čtvrtka sám Ježíš a jak jeho nejbližší? A jak vnímat Velikonční triduum v kontextu války?

Celý rozhovor poslouchejte v audioarchivu.