Heiliger Cyrill und Method: Hanácké sudety

Heiliger Cyrill und Method. Hanácké sudety

Pořad v souvislostech


Heiliger Cyrill und Method. Hanácké sudety
Audioarchiv
4. července 2022 Dopoledne s Proglasem Autor: Anna Janošková

Hovory o kraji, kde Slovan se jmenuje Pajtl a Germán Soutschek a oba jsou Moravané. Hovory o kraji, který Sudetami je i není zároveň. 

O poválečných osídlencích, odsunuté a pak znovu vrácené Rakušance narozené v Paříži, novoosídlencích z posledních let, sousedech z vedlejší slovanských vesnic. Krom jiného očima místních farářů-literátů posledních dvou staletí. Anna Janošková se ptá Jana Hanáka, pro tentokrát posledního místního faráře.

kronika v rukou P. Jana HanákaV Rostěnicích, jedné z vesnic nedaleko Vyškova, se nachází kostel svatých Cyrila a Metoděje. Nápis uvnitř něj připomínající tyto světce je ale v němčině: Heiliger Cyril und Method. V oblasti takzvaného vyškovského jazykového ostrůvku žili totiž do odsunu v roce 1945 německy mluvící obyvatelé, jedná se tak o takzvané Hanácké sudety (tento název oblasti dal Jan Hanák, který stejně pojmenoval svůj rozhlasový dokument.)

Rozhovor kolegů Anny Janoškové a Jana Hanáka doplňují části z dokumentu Hanácké sudety, který farář a zároveň dokumentarista natočil v roce 2012, krátce po příchodu na Hanou. Od té doby vede místní farnost, jeho úkolem není jen udržovat společenství věřících, ale i sepisovat kroniku, která budoucí generace podrobně informuje o dění v regionu.

Pořad si poslechněte v premiéře 5. července od 9 hodin.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.