Jak na dezinformace - příručka pro žáky a studenty

Jak na dezinformace - příručka pro žáky a studenty

Pořad v souvislostech


Na procházku (s farářem)
Budeme vysílat

101. narozeniny Eleonory Schönborn
101. narozeniny Eleonory Schönborn
Anna Macková a Dominik Pecka
Vysílali jsme


Aufori aneb odvážnému štěstí přeje

Aufori aneb odvážnému štěstí přeje

AKCE K
Audioarchiv
20. listopadu 2020 Dopoledne s Proglasem, Události Autor: Eva Svobodová

Metodickou příručku pro učitele s názvem Dezinformační dezinfekce vydala organizace Člověk v tísni prostřednictvím programu Jeden svět na školách. Je určena zejména pro výuku mediální výchovy na středních školách a druhém stupni základních škol a má za cíl posílit mediální gramotnost dospívajících. „Úroveň mediální gramotnosti žáků základních a středních škol je dlouhodobě velmi nízká,“ řekl Proglasu ředitel programu Karel Strachota.

Samotný pojem mediální gramotnost definoval K. Strachota takto: „Je to schopnost vyhledávat samostatně potřebné informace, posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení. Rozlišovat ta, která jsou založena na faktech, od manipulativních. Umět využívat potenciál moderních technologií se znalostí jejich rizik, která jsou značná.

Pro sestavení příručky vycházeli z analýz Iniciativy c19 dezinfoservis, která od jara sledovala veškerý obsah sociálních sítí o koronaviru, prověřovala různé hoaxy a fake news. Podle Strachoty autoři využívali také zpráv Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Základní metodu pro třídění informací Strachota nazval Pět klíčových otázek: Kdo je autorem sdělení, co je obsahem, komu je určené, jak se snaží upoutat mou pozornost a proč bylo sdělení vytvořeno. K tomu dodal: „Ať už člověk posuzuje reklamní billboard nebo facebookový status, může tuto metodu aplikovat. Tím získává kritické myšlení a je dlouhodobě odolnější proti různým manipulacím. My s touto metodou pracujeme více než deset let a od vyučujících máme potvrzeno, že funguje.“ Zároveň však upozornil, že na většině škol České republiky se věnuje mediální výchově malá pozornost.

Celý rozhovor s Karlem Strachotou z Člověka v tísni si můžete v rámci pořadu Dopoledne s Proglasem poslechnout v audioarchivu.