Lenka Matoušková: V rámci našich programů učíme rodiče, jak se učit se svými dětmi

Lenka Matoušková: V rámci našich programů učíme rodiče, jak se učit se svými dětmi

Pořad v souvislostech


Aufori aneb odvážnému štěstí přeje
Budeme vysílat

Za 5 pět
Za 5 pět
Světový den sdělovacích prostředků
Vysílali jsme


Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Tiskový mluvčí... co na to říct?
Audioarchiv

„Audacem fortuna iuvat“ – „Odvážnému štěstí přeje“. Tímto výrokem se při svém vzniku inspirovala společnost Aufori působící v Královéhradeckém kraji, která si klade za cíl poskytovat sociální služby jednotlivcům i rodinám v nepříznivé sociální situaci s ohledem na jejich potřeby i zájmy společnosti. O jejích projektech a aktivitách jsme si povídali s její ředitelkou Lenkou Matouškovou.

Učí (se) celá rodina, Baví (se) celá rodina, Švadlenka – to jsou příklady programů, které v současné době poskytuje společnost Aufori svým klientům.

Hlavním programem společnosti je pak terénní program, registrovaná sociální služba poskytovaná bezplatně lidem, kteří žijí v nepříznivých podmínkách. V rámci tohoto programu pracovníci společnosti, ať už pedagogičtí, sociální nebo terénní, jezdí často pomáhat přímo do sociálně znevýhodněných rodin. Jsou to právě problémy sociální povahy, především v otázce bydlení, se kterými se klienti nejčastěji potýkají. Pracovníci dále nabízí svým klientům například také asistenci při komunikaci s úřady, nebo pomoc v otázce financí. Mezi činnosti terénních pracovníků patří rovněž mapování rizikových oblastí v Královéhradeckém kraji a vytipování potenciálních klientů. Důležitá je dle ředitelky Matouškové spolupráce s jinými subjekty, organizacemi a obcemi: „Vycházíme ze znalostí prostředí v našem kraji. Předáváme si informace s pracovníky na obcích a zároveň od jiných organizací, které v tom regionu působí. Takto se snažíme ty informace pospojovat a dát si je dohromady a naši pomoc cílit tam, kde je potřeba.“ Podle Matouškové spolupracují se všemi, kteří jsou zainteresovaní v příběhu života dané rodiny: „Nejsilnější stránka našich pracovníků obou programů je, že dokážou klienta propojit s institucemi a službami, které mu dokážou pomoci, pokud my tu službu nenabízíme.“

Další aktivitou, kterou Aufori provozuje, je program „Učí (se) celá rodina“, kdy se jedná především o doučování dětí z ohrožených rodin. Cílem tohoto projektu je nejen podpora dětí ve studiu po celou dobu základní školní docházky, ale také metodická podpora rodičů při výuce svých dětí. „Je to i jeden z hlavních cílů programu, aby děti úspěšně prošly základní školou a pokračovaly ve studiu na odborném učilišti, nebo na střední škole,“ uvádí Matoušková a doplňuje: „Jsme přesvědčeni o tom, že mohou zlepšit svoji životní šanci uplatnit se na pracovním trhu i ve společenském životě.“

Celý rozhovor s Lenkou Matouškovou poslouchejte v audioarchivu.

Foto: pixabay.com