Manželé Vlčkovi: Je velká potřeba paliativní péče pro děti

Manželé Vlčkovi: Je velká potřeba paliativní péče pro děti

Pořad v souvislostech


Nadace rodiny Vlčkových
Budeme vysílat

Svatý Václav včera a dnes
Svatý Václav včera a dnes
Nejekologičtější sekačka na trávu
Vysílali jsme


Svatý Václav včera a dnes

Ohlédnutí za návštěvou papeže Františka na Slovensku

Naďa Konvalinková
Audioarchiv
23. června 2021 Dopoledne s Proglasem Autor: Petr Najman

Před nedávnem jsme se dozvěděli, že manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi se rozhodli částkou 1,5 miliardy korun pomoci těžce nemocným dětem a jejich rodinám. Co člověka vede k tomu, aby ze svého majetku ukrojil téměř 40 procent a věnoval ji potřebným? Proč jejich pomoc směřuje právě k nemocným dětem? I o tom jsme mluvili v Dopoledni s Proglasem.

„Jsou dva základní modely. První je, že vezmu peníze a někomu je předávám, což je forma nadačního fondu. Těch je spousta a je to velmi záslužné, že se najdou lidé, kteří přispívají svými penězi. Ale zároveň není potřeba, abych rozuměl, co se s těmi penězi potom přesně děje. (…) Ten druhý model je, že mám nadaci, která má vlastní programy, která řeší nějaký konkrétní úkol nebo téma. (…) My jsme udělali rozhodnutí, že chceme nadaci, nechceme nadační fond. Chceme se skutečně věnovat nějakému tématu,“ vysvětluje v úvodu Ondřej Vlček.

Zaměření Nadace rodiny Vlčkových na pomoc těžce nemocným dětem vychází z již probíhajícího projektu Zlatá rybka. Tu Katarína Vlčková vidí jako „zdroj energie do těžké léčby. (…) Snaží se, a myslím, že se jí to daří velmi dobře, plnit jedno přání dětem s onemocněním, které je ohrožuje na životě.“ Nadace si klade za úkol nejen vybudovat hospic pro těžce nemocné dětské pacienty, ale poskytnout podporu i jejich rodinám, aby tuto velmi náročnou situaci zvládly co nejlépe. „Je tady velká potřeba,“ popisuje paní Vlčková a pokračuje: „V hospicové péči jsou (dospělí) pacienti většinou onkologičtí, nebo se selhávajícími orgány. A těch diagnóz není tolik. U dětí je to jinak. Je tady velké spektrum různých odborností. Jsou to neurologická onemocnění, vrozené vady, metabolické vady, cystická fibróza a pak i ta onkologická. Je mnoho specialistů, kteří se o to dítě starají a chybí propojení, že když už to nejde dál, kam ty děti předat.“

Kromě vybudování hospice se bude nadace soustředit na pomoc s paliativní péči napříč republikou. Ondřej Vlček doplňuje, že v České republice je aktuálně kolem třinácti tisíc rodin, které se potýkají s život ohrožující nemocí dítěte. „Všichni z nich by měli profitovat z paliativní péče. Každoročně je diagnostikováno asi 800 dětí, ale jen malé procento je v terminální fázi. (…) Valná většina je ve fázi, kdy jsou doma, s tou nemocí žijí, rodina se s ní učí pracovat a přechází do nějakého režimu, ale zároveň psychologická a spirituální stránka věci hodně trpí, protože to vytváří obrovský tlak na zúčastněné. A paliativní péče dokáže ulevit, pomůže fungovat a předejde rozpadům rodin, což se stává,“ uzavírají manželé Vlčkovi.

Celý rozhovor s Katarínou a Ondřejem Vlčkovými poslouchejte v audioarchivu.

foto: Kateřina Rózsová, Radio Proglas 2021