Marek Wohlgemuth: Klienty Arpidy chceme vést k co možná nejvíce samostatnému životu a uplatnění

Marek Wohlgemuth: Klienty Arpidy chceme vést k co možná nejvíce samostatnému životu a uplatnění

Pořad v souvislostech


ARPIDA
Audioarchiv
3. prosince 2021 Dopoledne s Proglasem Autor: Veronika Fráňová

Již 28 let funguje centrum Arpida, které pracuje s klienty s tělesným a kombinovaným postižením a jejich rodinami. Teď se potřebuje posunout dále. O pomoci potřebným a o unikátním projektu „ARPIDA+ campus životních příležitostí“ jsme mluvili s ředitelem organizace Markem Wohlgemuthem a jejím ambasadorem Jiřím Mádlem.

Akce, Rehabilitace, Pomoc, Integrace, Dobrovolnost, Agape. To je ARPIDA. Při své činnosti se opírá o základní principy křesťanské etiky respektující vzájemnou úctu, sounáležitost, sdílení, solidaritu a porozumění. Kdo jsou její typičtí klienti? A jak přesně se Arpidě daří naplňovat její poslání?

 

V současné době centrum Arpida potřebuje růst a volá na pomoc celou republiku. I tak by se dal shrnout apel projektu ARPIDA+ campus životních příležitostí. Cílem projektu je postavit komplex budov s prostorem pro služby denního stacionáře, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, fyzioterapii, ergoterapii, jídelnu s výdejnou, vodoléčbu, snoezelen a administrativní a technické zázemí. Nový areál by měl stát v roce 2023 a předpokládá se, že projekt po úplném dokončení může nabídnout své služby až 70 dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením.

Hostem pořadu byl také ambasador Arpidy Jiří Mádl. Jak se dostal k podpoře právě Arpidy? Jak přesně centru pomáhá a čeho by chtěl v tomto směru dosáhnout?

 

Velmi důležitou součástí financování projektu bude veřejná sbírka, kterou bude podporovat a propagovat celorepubliková benefiční kampaň. Její součástí bude medializace problematiky zařazování dospělých lidí s postižením do běžného života a několik dalších souběžných akcí, které budou končit symbolicky na Štědrý den. Vše se bude sbíhat na speciálním webu www.arpidaplus.cz.

Záznam celého pořadu najdete také v našem audioarchivu.