Na Karmelu v Kostelním Vydří s P. Serafimem a P. Antonínem

Na Karmelu v Kostelním Vydří s P. Serafimem a P. Antonínem

Pořad v souvislostech


Karmel v Kostelním Vydří
Budeme vysílat

ARPIDA
Adventní zastavení s Petrem Glogarem
Adventní zastavení s Petrem Glogarem
Vysílali jsme


ARPIDA

Magnetický vítr Gabriely Vránové

Magnetický vítr Gabriely Vránové
Audioarchiv
29. června 2021 Dopoledne s Proglasem Autor: Petr Najman

Karmelitánský klášter v Kostelním Vydří je oblíbeným poutním místem. Kdo vlastně jsou karmelitáni? V jakých oblastech působí? A čím je zajímavý právě tento klášter? Na to se ptal P. Jan Krbec v dnešním Dopoledni s Proglasem karmelitánů P. Serafima Jana Smejkala a P. Antonína Marka Příkaského.

Vznik karmelského řádu se podle P. Serafima datuje do 12. století, kdy se poutníci do Svaté země začali usazovat na hoře Karmel. Řeholi řádu pak sepsal sv. Albert Jeruzalémský kolem roku 1209. Definitivně byl však řád potvrzen na začátku 14. století. „Ten úmysl (zůstat na Karmelu) v lidech vznikl až na místě. Přišli tam jako vojáci, poutníci, obchodníci a až na místě se rozhodli žít v zemi Ježíše Krista. (…) A navázali na poustevnickou tradici proroka Eliáše na hoře Karmel, kolem Eliášovy studny. (…) Nebylo to ani propracované, ani jednou osobou nějak vzbuzené nebo inspirované,“ vysvětluje P. Serafim.

Karmelitáni se podle řehole mají vyvarovat požívání masa. „Byly různé úpravy tohoto. Nedržíme to přesně podle řehole, že bychom se vůbec masa nedotkli, ale máme tři postní dny – středa, pátek a sobota – kdy se snažíme to maso vynechat. Když se ale něco kazí, tak to nevyhodíme,“ dodává s úsměvem P. Antonín. Řád nikdy neměl svůj speciální obor, spíše se snaží být spojen s Bohem ve všem, co dělá. „Po revoluci jsme různou shodou náhod začali vydávat knížky. Napřed to byla snaha seznámit lidi se spiritualitou Aničky Zelíkové a rozvíjelo se to a dnes to nakladatelství má dobré jméno,“ popisuje P. Antonín aktivity řádu.

Ústředním bodem kláštera v Kostelním Vydří je podle P. Serafima obraz Panny Marie Karmelské v chrámu jí zasvěceném. „Nejzajímavější však je bez příkras to místo samotné. Místo, které - jak věříme - si vyvolili Panna Maria a Bůh k tomu, aby se zde člověk mohl setkat s Bohem osobně, v tichu, v osobním setkání,“ uzavírá P. Serafim.

Kteří svatí jsou pro řád karmelitánů důležití? A jaký je rozdíl mezi karmelitány obutými a bosými? Odpovědi na tyto i další otázky uslyšíte v celém rozhovoru v audioarchivu.

foto: Pavel Šaněk, Radio Proglas