Nezisková organizace ŽIVOT 90 slaví 30 let

Život 90 slaví 30 let

Pořad v souvislostech


Den válečných veteránů
Budeme vysílat

Učíme se pomáhat
Dopoledne s Proglasem
Dopoledne s Proglasem
Vysílali jsme


Učíme se pomáhat

Nemocnice dnes

Nemocnice dnes
Audioarchiv
11. listopadu 2020 Dopoledne s Proglasem, Události Autor: Daniel Blažke

Po třicet let se seniorům intenzivně věnuje nezisková organizace ŽIVOT 90. Provozuje celou řadu aktivit, které podporují jak seniory, tak jejich blízké i o ně pečující osoby.

Cílem organizace ŽIVOT 90 je vytvářet podmínky pro to, aby starší lidé byli co nejdéle soběstační a naplno využívali své schopnosti a dovednosti. V Dopoledni s Proglasem posluchačům práci neziskové organizace představila manažerka Komunity ŽIVOTa 90 Terezie Šmídová. Jedním z úspěchů organizace bylo podle ní zřízení linky důvěry v roce 1991. O rok později byla zřízena služba Tísňové péče, tedy tlačítka, pomocí kterého si mohou senioři přivolat pomoc. Tato služba se roku 2007 zprofesionalizovala díky prosazení Tísňové péče do zákona o sociálních službách, což umožnilo uživateli hradit měsíční poplatek za službu z přiznaného příspěvku na péči. ŽIVOT 90 také prosadil například očkování proti pneumokoku zdarma.

V současnosti ŽIVOT 90 poskytuje celou škálu služeb, uvedla Šmídová: "Nabízíme jak linku důvěry, která je non-stop a zdarma pro volající z celé České republiky, TAK také Tísňovou péči pro celou republiku. Provozujeme odborné poradny, krátkodobou pobytovou službu pro seniory, řadu různých jazykových kurzů, přednášek, cvičicích i výtvarných. Máme pečovatelskou službu, ale i divadlo, do kterého mohou za normálních okolností návštěvníci chodit, nebo například přátelské hovory a návštěvy, tedy propojení seniora s dobrovolníkem a navázání přátelského kontaktu, popovídání si, sdílení se třeba v době osamocení nebo prožívání samoty."

Během pandemie se řada služeb musela přesunout do on-line prostoru. Řadu přednášek i záznamů divadelních představení lze najít na stránkách organizace www.zivot90.cz