P. Ambrož Petr Šámal: Pociťuji údiv, že s námi má Pán Bůh trpělivost už devět set let

P. Ambrož Petr Šámal: Pociťuji údiv, že s námi má Pán Bůh trpělivost už devět set let

Pořad v souvislostech


Premonstráti slaví 900 let
Budeme vysílat

Za 5 pět
Za 5 pět
Světový den sdělovacích prostředků
Vysílali jsme


Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Tiskový mluvčí... co na to říct?
Audioarchiv

Premonstráti slaví 900 let od svého založení. Pozvání do Dopoledne s Proglasem přijal premonstrát P. Ambrož Petr Šámal. O historii řádu, současnosti i vizích pro budoucnost si povídal s Marcelou Kopeckou.

Řád premonstrátů čekají 1. května oslavy 900 let od svého založení. Jaké to je být součástí řeholní rodiny, jejíž počátky sahají do dvanáctého století? „Běžně to takto neprožívám, ale letos si to zvlášť připomínáme a přece jen to vzbuzuje emoce – možná údiv, když se podívám na naše společenství i na sebe, že s námi Pán Bůh má trpělivost už tolik set let. Je to také závazek žít ne jen průměrně, nebo jen přežívat, ale o něco se snažit, žít směrem na Pána Boha,“ říká náš host a dodává: „Je to povzbuzení, že ten model života, jak se ho snažíme rozpoznávat a realizovat, je životaschopný a prověřený.“

Řád premonstrátů, jehož členové se nazývají premonstráti, norbertini či (dle barvy oděvu) bílí bratři, založil roku 1120 Norbert z Xantenu a jako samostatný řád jej v roce 1126 potvrdil papež Honorius II. Premonstráty s historií jejich řádu podle P. Šámala spíše než pravidla spojují ideály a principy: „Náš řád nevznikl za žádným účelem. Vznikli jsme jako reforma kanovnického způsobu života, čili kanovníků, kteří žili kolem konkrétního kostela, kde se scházeli a modlili, a vykonávali tam nějakou činnost - to je asi typické pro všechny naše kláštery, přičemž se ta konkrétní činnost liší.“

Již od svého počátku se řád, který se řídí řeholí sv. Augustina, těšil velké oblibě: „Prvních sto let to byl boom, když se na nás teď dívám. Tehdy jsme byli módní hnutí, které se šířilo velmi rychle a různými způsoby. V polovině 12. století, to znamená 30 let po založení, jsme měli asi 200 klášterů a v polovině 13. století pět set,“ popisuje začátky řádu premonstrátů P. Šámal. Dle jeho slov je ale dobré mít stále na paměti citát P. Tadeáše Řeháka: „Slavná minulost není omluvou průměrné nebo podprůměrné současnosti – leckdy si na to vzpomenu, aby ta dlouhá doba, co za sebou máme, nebyla něco, co nás ukolébá na vavřínech, ale vedlo nás výše.“

Jak vzpomíná P. Šámal na vstup mezi bílé bratry a na své začátky v řádu? Jakým způsobem budou probíhat oslavy, které připadnou na prvního května? A jaké je podle něj hlavní poslání řádu?

Celý rozhovor s P. Ambrožem Petrem Šámalem poslouchejte v audioarchivu.

foto: Marcela Kopecká, Radio Proglas

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonata f moll pro altovou zobcovou flétnu a varhany - Vivace; Autor: Telemann Georg Philipp; Sóla: Stivín Jiří  - flétna, Uhlíř Václav - varhany
02:00Dotýkání světla
02:25Písně
03:00Hrajte, kapely!
03:58Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Písně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony