P. Jan Hanák: Křesťanství bylo pro komunismus neakceptovatelná konkurence

P. Jan Hanák: Křesťanství bylo pro komunismus neakceptovatelná konkurence

Pořad v souvislostech


Zakázaný Bůh
Budeme vysílat

Marie Rottrová, první dáma českého soulu
Španělská synagoga
Španělská synagoga
Vysílali jsme


Marie Rottrová, první dáma českého soulu

Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum
Audioarchiv
16. února 2021 Dopoledne s Proglasem Autor: Petr Najman

Hostem Dopoledne s Proglasem dnes byl jeden z autorů a otců myšlenky dokumentárního cyklu České televize Zakázaný Bůh, kněz a dokumentarista P. Jan Hanák. O inspiraci k natáčení, církvi za dob totality i dalších tématech s ním hovořil P. Jan Krbec.

„Boha samozřejmě zakázat nelze, ale to, co zakázat lze, je vztah lidí k Bohu,“ upřesňuje Jan Hanák v úvodu s tím, že komunistický režim nebyl zdaleka jediný, který se o toto pokoušel. Podle dokumentaristy režimu nestačilo ovládnout vnější projevy lidí, ale toužil ovládat i jejich myšlení. A křesťanství, to byla neakceptovatelná konkurence.

Nejsilnějším a nejvíce objevným bylo pro P. Jana zkoumání skryté církve Koinótés. Tento fenomén byl pro něj vždy sympatický, ale zároveň k němu cítil v mnoha ohledech opatrnost, protože myšlenky, které Koinótés přinesla, byly a jsou odvážné. „Někdo si to slovo ‚odvážné‘ může vyložit hezky a někdo nehezky,“ dodává.

V dokumentu vystupuje mimo jiné i Ludmila Javorová, která byla blízkou spolupracovnicí zakladatele Koinótés, biskupa Felixe Maria Davídka. Je jednou z žen, které od biskupa Davídka přijaly kněžské svěcení. P. Jan Hanák k tomu uvádí:  „Mělo to své důvody. (…) Je, pokud vím, jediná, o které je to veřejně známo. (…) Pro mě je fascinující, že říká – a to v tom filmu je – že církev se bojí ženy, bojí se matky. A ona to neříká jako feministka. Ona je všechno možné, jen ne feministka. Ten její motiv, proč ona mluví o ženském kněžství, není, že by snad měly být nějaké kvóty, vyváženost a emancipace. To není důvod. Ona mě jako knězi hodně otevřela oči, co to znamená kněžství jako takové. A může někdo tisíckrát pochybovat o tom, jestli je platně, neplatně, poloplatně a zločinně (…) vysvěcena, nevysvěcena. O čem já naprosto nepochybuju, je to, že když mi dávala požehnání, přikovala mě k zemi jako už dlouho nikdo. Já jsem se v ní s knězem potkal.“

P. Jan si je vědom, že názory na působení Koinótés a biskupa Davídka se různí. Situace však podle něj nikdy nebyla černobílá – ve skryté církvi, ani ve veřejné. Dodává, že doba zašpinila kde koho a důkazem jsou kněží z farností, kteří s komunistickým režimem kolaborovali.

Celý rozhovor poslouchejte v audioarchivu.