Páteční dopoledne s Proglasem - pouť k svatému Ignáci a jezuitský Magis

Páteční dopoledne s Proglasem - pouť k svatému Ignáci a jezuitský Magis

Pořad v souvislostech


Na pouť k svatému Ignáci a jezuitský Magis
Budeme vysílat

Marie Rottrová, první dáma českého soulu
Španělská synagoga
Španělská synagoga
Vysílali jsme


Marie Rottrová, první dáma českého soulu

Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum
Audioarchiv

V den, kdy si církev připomíná památku svatého Ignáce z Loyoly - zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, se i my v pátečním Dopoledni s Proglasem zaměříme na aktuální dění kolem jezuitského řádu a řeholního života v Česku.

Dnes večer po poutní mši v pražském kostele svatého Ignáce se tamním novým rektorem duchovní správy stane bývalý  provinciál Tovaryšstva Ježíšova František Hylmar. V telefonickém vstupu se jej zeptáme na jeho pocity spojené s touto novou funkcí, a také na radosti a strasti života jezuitů v dnešní době.

V brněnském studiu  následně přivítáme otce Zdeňka Drštku. Hovořit s ním budeme o letošní změněné formě evropského Magisu. Tuto akci určenou mladým lidem každoročně pořádají členové Tovaryšstva Ježíšova. Letošní ročník, který se měl konat v Budapešti, je ale kvůli pandemii koronaviru odložen na příští rok. Zájemcům se proto na začátku letošního srpna nabízí účast na on-line Magisu. A malý český Magis také pro zájemce připravuje právě i otec Zdeněk Drštka.

V závěru pátečního Dopoledne s Proglasem uslyšíte rozhovor se sestrou Kristou Chládkovou. Tu tento týden generální kapitula sester dominikánek znovu zvolila za svoji představenou. Sestra Krista Chládková je také předsedkyní Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice. Řeč proto přijde kromě dominikánek také na další témata spojená s řeholním životem.

Rozhovory se všemi hosty uslyšíte v pátek v pořadu Dopoledne s Proglasem, který na vlnách Proglasu začíná v 9:00.