Pondělní Dopoledne s Proglasem

Pondělní Dopoledne s Proglasem

Pořad v souvislostech


Dopoledne s Proglasem
Budeme vysílat

Za 5 pět
Za 5 pět
Světový den sdělovacích prostředků
Vysílali jsme


Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Tiskový mluvčí... co na to říct?
Audioarchiv

V pondělním vydání pořadu Dopoledne s Proglasem jsme vám nabídli rozhovor s arciopatem Prokopem Siostrzonkem, proděkanem Michalem Opatrným, dobrovolnicí Markétou Šindlerovou, která pomáhá seniorům; a Michalem Radvanem o bezplatné právní poradně.

Mezi lidmi panují velké obavy nejen v této chvíli kvůli nákaze, ale posléze v mnoha případech i o budoucnosti. Jak toto nelehké období prožívat? A nakolik současná situace poznamenala běžný život v klášteře? Na otázky odpovídal Prokop Siostrzonek, který měl právě dnes  otevírat v našem vysílání nový pořad pro seniory.

Michal Opatrný je proděkanem pro vědu a rozvoj a vedoucí Katedry etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Seznámí vás s tím, jak vypadá současná situace na fakultě a jakou pomoc může lidem v nouzi nabídnout.

V nouzovém stavu se v České republice aktivizovaly neziskové organizace a začaly seniorům pomáhat v celé škále jejich potřeb. V situaci, kdy jsou staří lidé doma, často bez možnosti vyjít ven, se ústředním nástrojem jejich pomoci stala malá armáda dobrovolníků, většinou mladých lidí. Jednou z nich je také Markéta Šindlerová, která Proglasu poskytla rozhovor.

Rovněž nabízíme rozhovor s proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty MU doc. Michalem Radvanem o bezplatné právní poradně vytvořené speciálně pro právní potíže vzniklé epidemií koronaviru. Michal Radvan je autorem této myšlenky, jednotlivé rady poskytují studenti všech ročníků PrF po konzultaci s učiteli. Se svými dotazy se můžete obrátit na poradna.koronavirus@law.muni.cz.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony