Před 75 lety začala také naše cesta ke svobodě

Před 75 lety začala také naše cesta ke svobodě

Pořad v souvislostech


Dopoledne s Proglasem
Budeme vysílat

Za 5 pět
Za 5 pět
Světový den sdělovacích prostředků
Vysílali jsme


Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Tiskový mluvčí... co na to říct?
Audioarchiv

Od konce druhé světové války letos uplynulo 75 let. Oslavy tohoto svátku se odehrávají ve stínu pandemie a mají mnohem komornější ráz. Nejničivější konflikt v dějinách lidstva, který připravil o život na 60 milionů lidí a rozvrátil řád dosud poznaného světa, jsme si s našimi hosty připoměli v dopoledním vysílání Proglasu.

Krvavé finále, Průvodce protektorátní Prahou, Anthropoid nebo Odbojová skupina bratří Mašínů - to jsou názvy jen některých z oceňovaných knih Jiřího Padevěta, spisovatele, badatele a ředitele nakladatelství Academia, který se tématu válečné a poválečné historie naší země se intenzivně věnuje.

Jednou z dominant strachu, útrap a beznaděje byly ve válečných letech brněnské Kounicovy koleje. V roce 1925 zde přišli první studenti, ale brzo po událostech 17. listopadu 1939, kdy nacisté uzavřeli vysoké školy, je vystřídali první vězni. V obávaném žaláři v jednu chvíli bylo až 1500 lidí. Pod sgrafitem svatého Václava, českého patrona s nápisem Nedej zahynouti nám ni budoucím, bylo zřízeno popraviště. Právě tady přicházely o život stovky lidí. Brněnské Kounicovy koleje jsme si dnes připoměli s historikem Vladimírem Černým z Masarykovy univerzity. 

Válka se dotkla jak osudů jednotlivců, tak i řady organizací. Mezi nimi pochopitelně i církví, které na okupovaném území působily. O jejich konkrétní činnosti jsme hovořili s Jaroslavem Šebkem z Historického ústavu Akademie věd ČR, který je předním odborníkem na církevní dějiny.

Součástí středečního pořadu Dopoledne s Proglasem byly i svědectví pamětníků, které nám poskytla organizace Paměť národa. Děkujeme! 

Paměť národa vytvořila k výročí konce 2. světové války nový web.