Prof. Pavel Hošek: Letošní Velikonoce jsou příležitostí dotknout se hlubin života

Prof. Pavel Hošek: Letošní Velikonoce jsou příležitostí dotknout se hlubin života

Pořad v souvislostech


Velký pátek 2021
Audioarchiv

Na Velký pátek si křesťané po celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista. Ve speciálním velkopátečním vydání Dopoledne s Proglasem jsme se zamýšleli nad událostmi Velkého pátku společně prof. Pavlem Hoškem, vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kazatelem Církve bratrské, spisovatelem a místopředsedou České křesťanské akademie.

S prof. Pavlem Hoškem nahlížíme na události Velkého pátku v kontextu letošních Velikonoc, které mají stejně jako v loňském roce zcela specifický ráz. Na naši otázku, jak se projeví současná pandemie na svátcích jako takových, odpovídá prof. Hošek: „Určitě se projeví. Všelijaká omezení a trápení můžeme vzít také jako příležitost. Všichni zakoušíme bezmoc, jsme vystaveni jakýmsi okolnostem, kterým nerozumíme a které nás znepokojují, a najednou máme příležitost se z bezprostřední blízkosti dotknout toho, jaké to je nemít život pod kontrolou. Možná i v sobě najdeme víc soucitu vůči lidem, kteří se s podobnými trápeními a omezeními volného pohybu potýkají celý život, ne kvůli koronaviru, ale třeba kvůli svému tíživému zdravotnímu stavu nebo tíživé společenské situaci.“

Podle našeho hosta zklamání a úzkost Velkého pátku bytostně patří k životu každého člověka a nemůžeme před nimi zavírat oči. „Věřící člověk má tu výhodu, že zná velikonoční tajemství, které spočívá v důvěře, že Velkým pátkem to nekončí, že stíny Velkého pátku nemají poslední slovo. Všichni prožíváme své Velké pátky, všichni jsme vystaveni pochybnostem, pocitu osamělosti – v této koronavirové době možná víc než kdy dřív – ale ten, který je hlavním hrdinou velikonočního dění, se jmenuje Immanuel, Bůh je s námi,“ říká prof. Hošek a dodává: „Věřící člověk smí spočinout v důvěře, že v tom není sám, že je nějakým způsobem nesen a provázen těmi stinnými údolími života milujícím Otcem.“

I v dnešní době můžeme zažívat podobné pocity jako křesťané pod křížem – zhroucení nadějí a falešných představ – a můžeme stejně jako naši předci před staletími prožívat krizi víry s pocity, že nebe k současným událostem mlčí. „Utrpení máme vnímat jako součást života, ale zároveň je možné ho nějak obejmout a vyslechnout tu lekci, kterou člověku takové Velké pátky, které život někdy přináší, tlumočí,“ vysvětluje náš host, současně ale zdůrazňuje: „Smrt ale nemá poslední slovo. Poselstvím Velikonoc je také nadějné ujištění, že je láska silnější než smrt.“

A jak máme rozumět utrpení v současném světě? „Ani Bible, ani teologie nám nedává jednoznačnou odpověď. Víra, láska a naděje nám pomůže utrpení spíš unést než ho rozluštit a vysvětlit. Pomůže nám zaslechnout výzvu odolat hořkosti a zatrpklosti, výzvu obejmout svůj kříž a najít v sobě víc soucítění s trpícími,“ uvádí prof. Hošek a dodává: „Jedna z největších výzev, která zaznívá i z té koronavirové situace, je ta, abychom se všichni pozorně rozhlíželi kolem sebe a hledali, zda my sami nejsme odpovědí na něčí modlitby. Zda my sami smíme být tím někým, kdo vnese něco z víry, lásky a naděje do životů lidí kolem nás, kteří jsou nějakým způsobem vystaveni trápení v souvislosti s tou pandemií, které čelíme,“ uzavírá prof. Hošek.

Celé velkopáteční Dopoledne s Proglasem s prof. Pavlem Hoškem poslouchejte v audioarchivu.

foto: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 4.0