Prof. Petr Sklenička: Diverzita rovná se stabilita

Prof. Petr Sklenička: Diverzita rovná se stabilita
20. ledna 2021 Dopoledne s Proglasem Autor: Petr Najman

Hostem čtvrtečního Dopoledne s Proglasem byl prof. Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity a předseda České konference rektorů. Povídali jsme si s ním o úrovni vysokého školství v Česku, stavu české krajiny i dalších tématech.

Na otázku, jaká je úroveň dnešních vysokoškolských studentů, se prof. Sklenička usmívá: „Já myslím, že tato generace není jiná, než byly generace předešlé. Někteří kantoři mají tendenci říkat, že takový materiál tu ještě neměli, ale to konec konců říkali i nám.“ Celkově se kvalita studentů podle akademika nemění. Tzv. masifikace vysokého školství však způsobila, že jsou přijímáni studenti, kteří by dříve skončili pod čarou. To nicméně neznamená, že prvních deset procent není stejně kvalitních jako před dvaceti, třiceti, padesáti lety. 

Prof. Petr Sklenička vystudoval agronomickou fakultu, roku 2007 byl zvolen prvním děkanem Fakulty životního prostředí ČZÚ a přednášel i v USA. Naším dalším tématem tedy byl i stav krajiny v Česku. „Neříkám, že to je recept úplně na všechno, ale když nevíme, co bude, jaké choroby a škůdci postihnou lesy v budoucnu, musíme vsadit na diverzitu. Protože diverzita rovná se stabilita.“ To podle prof. Skleničky platí nejen v zemědělství. Česká krajina podle něj není ve špatné kondici, především ve srovnání s předchozími desetiletími. Nicméně není připravena na podmínky, které tu budou za padesát let. Proto je třeba krajinu uzpůsobovat, aby dokázala reagovat na nové klimatické jevy, například přívalové deště.

Z toho důvodu ČZÚ odstartovala projekt Chytrá krajina, který má za úkol ukázat cesty, jak se s klimatickými změnami vyrovnat. „Budeme schopni říct: Toto je cesta dobrá, stojí to tolik a efekt bude takový,“ uzavírá prof. Sklenička.

foto: Petr Sklenička – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0