Projekt Building Bridges

Projekt Building Bridges

Pořad v souvislostech


Projekt Building Bridges
Audioarchiv
7. května 2022 Dopoledne s Proglasem Autor: Martin Weisbauer

V Dopoledni s Proglasem 9. 5. 2022 od 9 h si představíme unikátní projekt s názvem Building Bridges. Hostem ve studiu bude Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, pod jehož záštitu uvedený projekt spadá.

Zaměřuje se na pomoc obětem trestných činů a zároveň používá pro pachatele inovativní přístup – speciální restorativní justici a restorativní dialog, který je veden mezi nesouvisejícími oběťmi a pachateli. Tento dialog moderují přímo ve věznicích tzv. fasilitátoři. Během setkání oběti a pachatelé prožívají velikou vnitřní proměnu. Oběť se osvobozuje od svých traumat a trápení, pachatel se zase vciťuje do oběti, která je skutečná a zraněná. Zjistilo se, že tento způsob dialogu, který je postaven i na křesťanských kořenech, má vysoce pozitivní dopad na obě skupiny.

V rozhovoru se dozvíme, nejen co znamenají uvedené odborné termíny, ale i to, jak konkrétně schůzky ve věznicích probíhají, co zažívají oběti a co pachatelé a na jaké filosofii je projekt založen. Budeme si povídat i o tom, jak se projekt stará o propuštěné vězně a v neposlední řadě o děti vězněného rodiče.

Projekt Building Brigdes je u nás výjimečný a letos je nominován do soutěže s názvem SocialMarie na cenu sociální inovace. Proto si také řekneme, co tato cena znamená, v čem spočívá a jaké bonusy nese udělení této ceny.