Rodina má stále možnost rozloučit se s umírajícím, říká vedoucí paliativního týmu

Rodina má stále možnost rozloučit se s umírajícím, říká vedoucí paliativního týmu

Pořad v souvislostech


Mnoho tváří pandemie
Budeme vysílat

Učíme se pomáhat
Dopoledne s Proglasem
Dopoledne s Proglasem
Vysílali jsme


Učíme se pomáhat

Nemocnice dnes

Nemocnice dnes
Audioarchiv
19. listopadu 2020 Dopoledne s Proglasem, Události Autor: Jana Kuklová

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze pečuje o pacienty se závažným onemocněním a jejich blízké podpůrný a paliativní tým. 

Úkolem jeho členů je zabezpečení co nejlepší kvality života, zajištění komplexních potřeb nemocného a to jak v oblasti fyzické, tak i po stránce psychické, sociální a duchovní. Podpůrný a paliativní tým se proto neskládá jen z lékařů a zdravotních sester, ale tvoří jej také zdravotně-sociální pracovníci, psychiatři, fyzioterapeut nebo kaplan. 

V současné chvíli se tento tým také stará o pacienty s onemocněním covid-19. Podle slov vedoucího MUDr. Adama Housky nyní polovinu nemocných tvoří právě pacienti s těžkým průběhem této nemoci. Adam Houska také ve vysílání Proglasu poukázal na to, že, i když nyní platí v nemocnicích zákaz návštěv, stále je možné, aby se lidé přišli rozloučit se svým blízkým, který je v závěru života. "Striktně dbáme na to, abychom u nás v nemocnici tuto výjimku z vládního nařízení dodržovali a aby rodiny měly možnost navštívit umírajícího,” objasnil vedoucí podpůrného a paliativního týmu z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přiblížil také, jaké další aspekty koronavirové pandemie komplikují práci zdravotníků: "Například s covid pozitivními pacienty je zhoršená komunikace. Zdravotníci k nim totiž přistupují v ochranných oblecích a nemocní jim nevidí do tváře a špatně je slyší. Další problém vidím v tom, že na covidová oddělení jsou povoláni lékaři a sestry i z dalších částí nemocnice. Vytvářejí se tak nové týmy, které na sebe ale nejsou zvyklé. Vytvořit dobře fungující tým totiž ve zdravotnictví trvá poměrně dlouhou dobu a zdravotníci tuto možnost nyní nemají.”