Školství - téma středečního Dopoledne s Proglasem

Školství - téma středečního Dopoledne s Proglasem

Pořad v souvislostech


Školství
Budeme vysílat

Za 5 pět
Za 5 pět
Světový den sdělovacích prostředků
Vysílali jsme


Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Tiskový mluvčí... co na to říct?
Audioarchiv

Od deváté hodiny jsme se na vlnách Proglasu zabývali tématem školství. Projekt s názvem Komenský 2020 představil jeho autor docent Jan Hábl. Co ukázal průzkum Život během pandemie, který proběhl ve spolupráci s Člověkem v tísni? 

Odpověděl Tomáš Habart. Hostem našeho pořadu byl i pedagog Libor Čada ze střední školy Kostka ve Vsetíně a Miroslav Hřebecký, programový ředitel obecně prospěšné společnosti Eduin.

15. listopadu letošního roku si budeme připomínat 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského, učitele národů. S tím souvisí i vznik projektu s názvem Komenský 2020, který je zaměřen jak na studenty, tak na širokou veřejnost. Představil nám ho sám jeho autor – komeniolog docent Jan Hábl z Univerzity Hradec Králové, Katedry pedagogiky a psychologie.

Zavření škol v důsledku koronavirové krize zasáhlo většinu učitelů nepřipravených a bez zkušeností s online výukou. Rozdílné přístupy škol k distančnímu vzdělávání ale mohou vést k prohloubení nerovností ve vzdělávání. Učitelé organizují výuku různě, a vliv rodiny na vzdělávání se při tom ještě více zesiluje. To ukázal průzkum Život během pandemie, který proběhl ve spolupráci s Člověkem v tísni. Z něj vyplynulo, že o situaci v jednotlivých školách a regionech chybí data, MŠMT vydává pouze obecná doporučení, která přitom nejsou pro školy závazná. Touto problematikou se blízce zabývá Tomáš Habart, ředitel programu Varianty při společnosti Člověk v tísni. 

Největší soukromou střední školou ve Zlínském kraji je střední škola Kostka ve Vsetíně. V několika studijních programech vzdělává jak gymnazisty, tak budoucí učitele mateřských škol. Ve studijním programu žurnalistika a média vyučuje středoškolský pedagog Libor Čada, kterého jsme přivítali v pořadu Dopoledne s Proglasem.

Eduin je obecně prospěšná společnost, která byla založena v roce 2010 proto, aby se systematicky věnovala propagaci vzdělávání. Její snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Spolupracují s ní odborníci z různých oblastí od pedagogiky, přes psychologii, sociologii, až po specialisty na rozvoj lidských zdrojů a manažery firem. Více v našem vysílání přiblížil Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUinu.