Sucho - téma čtvrtečního Dopoledne s Proglasem

Sucho - téma čtvrtečního Dopoledne s Proglasem

Pořad v souvislostech


Sucho
Budeme vysílat

Za 5 pět
Za 5 pět
Světový den sdělovacích prostředků
Vysílali jsme


Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Dostat se z ulice. Cesta sociálního pracovníka Roberta Knebla

Tiskový mluvčí... co na to říct?
Audioarchiv

Jak moc trápí naši zemi a svět sucho? Jaká bude naše blízká budoucnost? A co by pomohlo přinést a hlavně udržet vodu v krajině? I tyto otázky položíme našim dnešním hostům, kterými budou odborníci z celého spektra oborů. 

Ve stínu boje proti koronavirové pandemii se ocitá mnoho témat, zapadnout by ale určitě neměla klimatická změna a sucho, které opět všichni pociťujeme. Miroslav Trnka je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd ČR a zároveň profesorem na Mendelově univerzitě v Brně. Jeho hlavním vědeckým oborem je modelování dopadů změny klimatu na polní plodiny v současných i budoucích podmínkách. V rámci své výzkumné činnosti se intenzivně věnuje studiu zemědělského sucha v minulosti a projekcemi pro 21. století se zohledněním dopadů změny klimatu, je také koordinátorem projektu Intersucho. 

Pozvání k rozhovoru v dopoledním vysílání Proglasu, které jsme tentokrát věnovali dopadům nepříjemného a dlouhotrvajícího sucha na naši krajinu, přijal doktor Petr Marada z Mendelovy Univerzity v Brně.  Na svých pozemcích na Moravském Slovácku ukazuje cestu všem zájemcům, jak připravovat půdu na změnu klimatu, jak zvyšovat biodiverzitu, tvořit krajinu pestrou, atraktivní a prostupnou  pro všechny aktéry venkovského prostoru. Za svou promyšlenou práci byl nominován na cenu Josefa Vavrouška. 

Dalším hostem v dopoledním vysílání Proglasubyl přírodovědec Jakub Hruška, profesor environmentálních věd Univerzity Karlovy, který se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny, změnou klimatu, nebo ekologií zemědělské krajiny. Pracuje v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. 

Sucho v české krajině.  Jak s ním bojovat a jak se připravit na klimatické změny? Máme ještě čas napravovat chyby minulosti? A jak zadržet vodu v půdě? To je téma, které jsme otevřeli v pořadu Dopoledne s Proglasem. O nedostatku vody v našich tocích a podzemních zdrojích jsme hovořili s posledním hostem našeho vysílání. Co s půdou dělá větrné počasí a zimní měsíce bez sněhu? Na otázky odpovídal profesor Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity a předseda České konference rektorů.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony