Knihovnička: Nádhera navzdory

Knihovnička: Nádhera navzdory

V pořadu Knihovnička se zkusíme společně zamyslet nad novou prózou Terezy Boučkové, kterou pod názvem Život je nádherný vydalo nakladatelství Odeon v Praze. Poslouchejte v neděli 8. ledna ve 13.20, opakujeme v pondělí 9. ledna od čtvrt na jedenáct dopoledne.

Život je nádherný je jakýmsi završením volné trilogie, kterou Tereza Boučková načala prózou Indiánský běh, vydanou r. 1990. Na tu volně navazuje Rok kohouta z  r. 2008, v němž je zaznamenán autorčin výchovný zápas se dvěma adoptovanými syny. Tato kniha vyvolala poměrně ostré diskuse, podle názoru některých se tam Tereza Boučková politicky nekorektním způsobem dotkla romské otázky. V loňském roce navázala na tuto knihu třetí autobiografickou prózou s názvem Život je nádherný, kde se tentokrát dostává do centra pozornosti její matka, která onemocněla Alzheimerovou chorobou. Nad knihou a nad tvorbou Terezy Boučkové obecně se společně zamýšlejí literární vědec Jiří Trávníček a redaktorka Hana Svanovská.