Knihovnička: Poslední svědci Světlany Alexijevičové

Knihovnička: Poslední svědci Světlany Alexijevičové

Pořad v souvislostech


Světlana Alexijevičová: Poslední svědci: Sólo pro dětský hlas
Budeme vysílat

N. T. Wright: Podstata křesťanství
Reiner Stach: Kafka
Reiner Stach: Kafka
Vysílali jsme


N. T. Wright: Podstata křesťanství

Jiří Němec: Zápisníky I. 1960 - 1964

Jiří Němec: Zápisníky I. 1960 - 1964
Audioarchiv
1. února 2019 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Poslední knihou nositelky Nobelovy ceny za literaturu běloruské novinářky Světlany Alexijevičové se zaobírá aktuální Knihovnička Proglasu. Poslouchejte v neděli 3. února ve 13:30, opakujeme v sobotu 9. února o půl druhé odpoledne.

Svazek s názvem Poslední svědci: Sólo pro dětský hlas představuje natolik silný zásah do středu čtenářových emocí, že rozhodně doporučujeme zvážit čas či momentální životní okolnosti, při nichž k této knize usednete. Vzpomínky lidí, kteří v útlém dětském věku zažili válečné vypalování měst a vesnic, hromadné veřejné popravy, hladomor, chaotickou evakuaci na východ, ale především smrt některého z rodičů takříkajíc „na vlastní oči“ či spíše na „přímý dotek“, a to v době druhé světové války, totiž vybuzuje tak zásadní existenciální otázky, že u nich ani člověku, který pevně důvěřuje Bohu, nezbývá opravdu  nic jiného, než úpěnlivá až naříkavá modlitba.

Světlana Alexijevičová zapátrala v tomto případě mezi lidmi podobného věku, ale velmi rozdílného vzdělání. A i tato skutečnost je pro knihu příznačná, protože v dětském utrpení jsme si natolik podobní, že ani racionální reflexe z odstupu několika desetiletí neotupí ostří
a intenzitu takto bezprostředního prožitku. „Během války jsem se toho dověděla opravdu hodně…Víc než za celý zbytek života…“, říká právnička Lena Aronovová, které bylo v době německé invaze do Sovětského svazu v červenci 1941 dvanáct let.

Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetla Jaroslava Otradovcová.