Knihovnička: Překročit práh domova

Knihovnička: Překročit práh domova
2. listopadu 2018 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Knihu rozhovorů spisovatele a publicisty Aleše Palána s lékařkou a zakladatelkou hospicového hnutí v České republice Marií Svatošovou představí Knihovnička Proglasu v neděli 4. listopadu ve 13.20, opakujeme v pondělí 5. listopadu ve čtvrt na jedenáct dopoledne.

Oba dva protagonisté se dobře znají, takže od samotného výkopu, tedy první kapitoly pojednávající o Svatošové dětství, mohou bez váhání zajet přímo „na hlubinu“. Možná se tón vzájemné komunikace (která mimochodem působí velmi spontánně, ač byla vedena
po e-mailu) může ze začátku zdát maličko více žoviální, než je obvyklé, ale pokud na tento způsob vnitřně přistoupíme, osvětlíme se nám v průběhu čtení jeho účel.

Marie Svatošová, ať už hovoří o svém dětství, mládí, osobní duchovní formaci anebo právě
o vzniku hospicového hnutí v České republice, totiž především spontánně vypráví ucelený příběh, ve kterém se  osobní a profesní slévá do jednoho mohutného neoddělitelného proudu. Výpovědní síla a energie tkví zejména ve způsobu, jakým Svatošová propojuje osobní víru a vztah s Bohem s konkrétním lékařským doprovázením.

Nad knihou Neboj se vrátit domů se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetla moderátorka Marta Kerlínová.