Knihovnička: Turínské plátno podle Zdeňka Jančaříka

Knihovnička: Turínské plátno podle Zdeňka Jančaříka
9. března 2018 Knihovnička Proglasu Autor: Hanka Svanovská

Novinku z nakladatelství Portál představí Knihovnička Proglasu v neděli 11. března ve 13.20, opakujeme v pondělí 12. března od 10.15 hodin.

Třiapadesátiletý salesián Zdeněk Jančařík se ve své nové knize Plátno z Turína pokusil o syntézu určitého typu vnitřně zaujatého historického exkursu a otevřeného pozvání do křehkého, místy až průsvitného prostoru vlastního zápasu víry, možná i, nebojme se to tak říct - zápasu o víru. 

Ti, kteří četli Jančaříkovu starší, v r. 2015 vydanou knihu Přeskočit horu, budou samozřejmě do jisté míry připraveni na podobně výlučný a místy ryze subjektivní styl psaní. Sám autor si je přitom vědom skutečnosti, že s podobným propojením se řada hluboce zbožných lidí nemusí tak úplně dobře srovnat. Jak sám na jednom místě v aktuální novince poznamenává, zbožný kněz by měl podle mínění některých „zahalit svou minulost do neprostupné mlhy a představovat ji jako bukolickou krajinu v níže hledající chlapec narazil nanejvýš na nesrozumitelné pasáže z Písma, ale nikoli na lidi z masa a kostí, s jejichž stíny dodnes zápasí“.  Pokud si na tento typ duchovní otevřenosti ovšem zvykneme, velice rychle pochopíme, že cudně pojatá, byť otevřená intimita není rozhodně totéž, co sebelikvidační exhibice.

Nad přínosem knihy, která nese podtitul Meditace o historii a spiritualitě, se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská, ukázky načetl Radek Habáň.