Investor do Božího království

Investor do Božího království

Pořad v souvislostech


Investor do Božího království
Budeme vysílat

Copak ten biskup jenom dělá?
Copak ten biskup jenom dělá?
Může být dítě zákazník?
Vysílali jsme


Copak ten biskup jenom dělá?

Jak Anna potkala Liesel

Jak Anna potkala Liesel
Audioarchiv
23. ledna 2018 Křesťan a svět Autor: Marek Chvátal

Adam Walach dnes věnuje více jak polovinu svého zisku na dobročinné, převážně misijní, účely. Chce totiž, aby se i ostatní setkali s Ježíšem. Jako on.

Bratři Walachovi Adam, Valdemar a Mariusz začali po sametové revoluci podnikat. Založili společnost Walmark, jež vyrábí potravinové doplňky. Firma vyrostla až v jednu z největších na trhu ve svém oboru. Před pár lety ale bratři podnik prodali. Získali tak pro mnohé nepředstavitelné množství peněz. Adam Walach ale dobře věděl, jak s nimi má naložit. Rozhodl se investovat do Božího království.

K tomuto rozhodnutí ale musel dlouho vyzrávat. V prvních letech úspěšného růstu jeho rodinné firmy se soutředil spíše na úžívání radostí, které nabízí tento svět. Ale neměl pokoj. Dokonce i ti neúspěšní byli šťastnější než on. Později se zamiloval a se svou ženou se rozhodli žít křesťanství naplno.