Investor do Božího království

Investor do Božího království

Pořad v souvislostech


Investor do Božího království
Budeme vysílat

Život v neustálé bolesti
Sport a teologie
Život v neustálé bolesti
Vysílali jsme


Rozhovor s Michelle Moranovou

Je nutné rozlišovat mezi prací a službou

Život mezi ilustracemi
Audioarchiv
23. ledna 2018 Křesťan a svět Autor: Marek Chvátal

Adam Walach dnes věnuje více jak polovinu svého zisku na dobročinné, převážně misijní, účely. Chce totiž, aby se i ostatní setkali s Ježíšem. Jako on.

Bratři Walachovi Adam, Valdemar a Mariusz začali po sametové revoluci podnikat. Založili společnost Walmark, jež vyrábí potravinové doplňky. Firma vyrostla až v jednu z největších na trhu ve svém oboru. Před pár lety ale bratři podnik prodali. Získali tak pro mnohé nepředstavitelné množství peněz. Adam Walach ale dobře věděl, jak s nimi má naložit. Rozhodl se investovat do Božího království.

K tomuto rozhodnutí ale musel dlouho vyzrávat. V prvních letech úspěšného růstu jeho rodinné firmy se soutředil spíše na úžívání radostí, které nabízí tento svět. Ale neměl pokoj. Dokonce i ti neúspěšní byli šťastnější než on. Později se zamiloval a se svou ženou se rozhodli žít křesťanství naplno.