Jak předávat víru v široké rodině

Jak předávat víru v široké rodině

Pro cyklus Křesťan a svět připravila Jitka Skřičková rozhovor s pěstounkou Annou Fürstovou. Charakter a životní styl rodiny paní Anny rozhodně nezapadá do běžného rámce našich zkušeností, ale to ji nijak neomezuje. Sílu pro to být mámou bezmála dvaceti dětí totiž po celý život čerpá shůry. A takový pramen nikdy nevyschne… Poslouchejte reprízu ve čtvrtek 5. února od 22.30 hodin.  

Víra se předat nedá. Můžu ty děti přivést, porodit, pokřtít, prostě dát je do je určitýho prostředí… Můžu jim vykládat o Bohu, desatero, morálku.  Ale… jestli uvěří v Boha, to už je na nich.  Ale co můžu udělat jako rodič je to, že budu Pána Boha prosit, aby jim tenhle vzácnej dar dal.“

Spousta lidí dnes říká, že bude ještě chvíli pracovat a pak si "udělá dítě". Co je to, uděláme si dítě?? Dítě je dar, není to jen naše dítě, naše hračka. Bůh nám ho svěřil, do naší náruče, do našeho prostředí a my se máme snažit, abychom ho moc nepokazili… :-)  

To jsou slova paní Anny Fürstové, jejímž domovem postupně prošlo devatenáct dětí. Spolu s manželem Karlem vychovala pět potomků, lásku a víru ovšem předávala také dalším čtrnácti osvojeným ratolestem. Za výchovu dětí byla též vyznamenána Svatováclavskou medailí.  

Z jakých kořenů vyrostla, jak se vyrovnávala se zátěží rozdílného rodinného i kulturního původu dětí, jiným způsobem vnímání a myšlení – to vše uslyšíte na vlnách Proglasu. V premiérovém čase naladíte 1. února 2009 od 17 hodin, v repríze ve čtvrtek 5. února od 22.30 hodin či v úterý 10. února krátce po půlnoci ve 00.05 hodin. Poté kdykoliv z audiorachivu.