Křesťan a svět: Operace srdce

Křesťan a svět: Operace srdce

Pořad v souvislostech


Operace srdce
Budeme vysílat

Hledání všechny smutky zahání
Hledání všechny smutky zahání
Doma v Severním Irsku
Vysílali jsme


Hledání všechny smutky zahání

Dobrovolnické centrum ADRA

Dobrovolnické centrum ADRA
Audioarchiv

V premiérovém čase v neděli 6.10.2019 nabídneme česko-slovenský rozhovor s Peterem Krajniakem. Někdejší manažer už 11 let slouží v Univerzitní nemocnici Martin a intenzivně se věnuje ekumenickým modlitbám za Slováky i Čechy. Jak a proč se jeho život proměnil? Poslouchejte od 20.15.  

Kdysi působil v nadnárodní obchodní firmě, kde byl zisk a výkon na prvním místě. Toto nastavení si v současné době často přenášíme i do duchovní oblasti, říká Peter Krajniak a vysvětluje: „Také Bůh jako kdyby byl takový náš manažer, který nám dá nějakou motivaci. A když to splníme, tak tehdy nám On možná po trošce něco dá. A to jsem zjistil, že to takto nefunguje… Pán vůbec po mně nechce, abych dělal věci na výkon… Ale chce, abych měl srdce obrácené k němu a abych to, co mi On dá do cesty, uměl vycítit, rozeznat a plnit jeho vůli. Tak jako se modlíme, buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi.“  

K radikální proměně života Petera Krajniaka přispěla těžká nemoc. Po uzdravení už se ke své původní profesi vrátit nechtěl, protože nemohl jinak než sloužit – přinášet Tělo Páně nemocným, hovořit a modlit se s nimi. Ve městě, kde žije, organizuje také modlitby spolu s členy nejrůznějších křesťanských církví a sborů nejen za celé Slovensko, ale prosí i za Českou republiku. V neposlední řadě příležitostně v rámci různých křesťanských setkání svědčí o svém životě s Kristem. A právě tak ho s proglasovým mikrofonem zastihla Jitka Skřičková, která srdečně zve k poslechu tohoto rozhovoru, jehož nedílnou součástí je píseň Radostný Kráľ od slovenské kapely Heartbeat.