Podnikání s věrností

Podnikání s věrností

Pořad v souvislostech


Podnikání s věrností
Budeme vysílat

Paměť Heleny Faberové 2.
Paměť Heleny Faberové 2.
Paměť Heleny Faberové 2.
Vysílali jsme


Paměť Heleny Faberové 1.

Paměť Heleny Faberové 1.

Paměť Heleny Faberové 1.
Audioarchiv
23. května 2018 Křesťan a svět Autor: Marek Chvátal

V průběhu úspěšného růstu v podnikání dospěl Ľubomír Klieštik ke svému hlavnímu cíli. Tím není nic menšího, než se stát svatým. A to včetně manželky, dětí a vnoučat.

Ľubomír Klieštik vyrostl v křesťanské rodině, ale k osobní konverzi si musel projít složitější cestou. Jako mladý hledal smysl života nejprve v zábavě, pak v extrémních sportech. Nakonec mu pomohlo společenství mladých křesťanů. Od té doby vnímá intenzivně Boží působení v rodině i ve firmě.

Samostatně začal podnikat v kamenictví v roce 2000. Hned od začátku se rozhodl pro velkoobchodní výrobu, aby nekonkuroval otci, který měl také kamenictví v Čadci.

Pan Klieštik má dnes sedm dětí. Miluje svou rodinu, přesto s ohledem na firmu bývá doma méně času a vnímá to jako špatný signál. Podobně to totiž zažíval on jako dítě se svým otcem.

Jeho svědectví o podnikání a věrnosti rodině uslyšíte na Proglasu v relaci Křesťan a svět.