Vzpomínka na exilového teologa Vladimíra Boublíka

Vzpomínka na exilového teologa Vladimíra Boublíka
29. prosince 2008 Křesťan a svět Autor: Petr Pospíšil

Prof. Karel Skalický v pořadu Křesťan a svět vzpomíná na exilového teologa Vladimíra Boublíka. Hovoří o Boublíkovu útěku z komunistického Československa do Říma a vzpomíná na něj nejen jako na svého pedagoga, ale i blízkého přítele. Připomíná jeho hlavní přínos v teologii, zejména v mezináboženském dialogu. Premiéru naladíte 4. ledna v 17.00 hod., reprízu ve čtvrtek 8. ledna ve 22.30 hod.

Host pořadu Prof. Dr. Karel Skalický, ThD., vedoucí katedry ekumenické a systematické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budejovicích, vzpomína na svého blízkého přítele Vladimíra Boublíka, s kterým se setkal v exilu a dlouhá léta spolu působili na Lateránské univerzitě v Římě. V pořadu Křesťan a svět přibližuje dramatické okolnosti Boublíkova útěku z komunistického Československa a připomíná jeho přínos v soudobé teologii, zejména v mezináboženském dialogu. V pořadu uslyšíte také např. krátký úryvek z Boublíkova dopisu z r. 1952, který napsal krátce poté, co překročil demarkační čáru a nebo výtažek z policejní zprávy, kterou zaznamenalo Divizní velitelství zpravodajské služby, 14. mechanizované divize když zjistilo, že jejich vezeň uprchl. Citáty jsou použity z knihy Vladimíra Žůrka: Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka, kterou vydalo nakladatelství Krystal OP v roce 2008.

Připravilo českobudějovické studio Jan Neumann, slovem provází Petr Pospíšil.