1950+ Čečensko

1950+ Čečensko

Pořad v souvislostech


1950+
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv
16. prosince 2016 1950+ Autor: Marek Chvátal

Ve vzdělávacím cyklu 1950+ jsme se často setkávali s emancipačními snahami řady národů. V posledním díle se podíváme na dějiny národa, který si suverenitu udržet nedokázal.

Čečenci začali území severního Kavkazu osidlovat v 16. století. Ve století 18. se tímto směrem rozholo postupovat Rusko a zabralo tak i tzv. čečenskou horskou demokracii. Po pádu carského Ruska a nástupu bolševiků k moci (1917) se Rusové k Čečencům chovali nejprve vstřícně. To se však změnilo za vlády Stalina. Při rozpadu Sovětského svazu využilo Čečensko s dalšími kavkazskými státy příležitosti a osamostatnilo se. Ale ztráta podpory od ruské ekonomiky měla pro Čečence katastrofální důsledky. Konfliktní vztahy s Rusy zavinily navíc dvě války. Po první se Rusové stáhli. Po druhé došlo k připojení Čečenska do Ruské federace. Od té doby v Čečensku vládnou diktátoři.

O dějinách Čečenska hovoříme na Proglasu s prof. PhDr. Janou Burešovou, CSc. v pondělí 19. prosince 2016 v 16.00 hodin.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony