1950+ Jugoslávie

Pořad v souvislostech


1950+
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv
2. prosince 2016 1950+ Autor: Marek Chvátal

V dalším pokračování vzdělávacího cyklu o moderních dějinách zemí, které ovlivňují i naši současnost bude řeč o relativně krátké existenci státu spojujícího jižní Slovany.

V oblasti západního Balkánu žije několik národností, které ještě v nedávné minulosti tvořily jednotný stát. Po první světové válce to bylo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Po druhé světové válce už to bylo Království Jugoslávie, které se ale brzy stalo federativní republikou. Jugoslávie byla v té době komunistická. Pro iniciativnost prezidenta Josipa Broze Tita ale byla vyloučena ze Sovětského bloku. To však umožnilo zemi vytvářet nové mezinárodní pakty a navázat spolupráci se západem. Po pádu komunismu ale v Jugoslávii ožily potlačované etnické konflitky, které vyvrcholily válečným rozpadem federace.

O dějinách bývalé Jugoslávie hovoříme na Proglasu s prof. PhDr. Janou Burešovou, CSc. v pondělí 5. prosince 2016 v 16.00 hodin. Pořad reprízujeme v neděli 11. prosince v 10.30.

NyníKomorní hudba
Skladba: Dueto F dur pro violu a violoncello - Rondo Allegretto; Autor: Rolla Alessandro; Sóla: Besa Alexander - viola, Mosca Marco - violoncello
02:00Zrcadlo týdne
02:15Komentář týdne
02:25Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:43Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony