1950+ Jugoslávie

2. prosince 2016 1950+ Autor: Marek Chvátal

V dalším pokračování vzdělávacího cyklu o moderních dějinách zemí, které ovlivňují i naši současnost bude řeč o relativně krátké existenci státu spojujícího jižní Slovany.

V oblasti západního Balkánu žije několik národností, které ještě v nedávné minulosti tvořily jednotný stát. Po první světové válce to bylo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Po druhé světové válce už to bylo Království Jugoslávie, které se ale brzy stalo federativní republikou. Jugoslávie byla v té době komunistická. Pro iniciativnost prezidenta Josipa Broze Tita ale byla vyloučena ze Sovětského bloku. To však umožnilo zemi vytvářet nové mezinárodní pakty a navázat spolupráci se západem. Po pádu komunismu ale v Jugoslávii ožily potlačované etnické konflitky, které vyvrcholily válečným rozpadem federace.

O dějinách bývalé Jugoslávie hovoříme na Proglasu s prof. PhDr. Janou Burešovou, CSc. v pondělí 5. prosince 2016 v 16.00 hodin. Pořad reprízujeme v neděli 11. prosince v 10.30.