Církev a válka – nový vzdělávací cyklus Proglasu

Církev a válka – nový vzdělávací cyklus Proglasu
13. března 2012 Církev a válka Autor: Petr Pospíšil

Každé pondělí od 16.00 hodin se na vlnách Proglasu budete moci zaposlouchat do nového vzdělávacího cyklu Církev a válka. První část naladíte už 2. dubna 2012. Čtrnáctidílný cyklus pořadů chce posluchačům nabídnout ucelený pohled na problematiku války a proměny postojů církve k násilí.

Pravidelným hostem bude Prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D., vedoucí katedry církevních dějin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Těšit se můžete na následující témata:

1. Zbraně v kostele
2. Osudy Svatého kopí
3. Křesťané ve válce
4. Teoretici spravedlivé války I
5. Teoretici spravedlivé války II
6. Křížové výpravy proti muslimům
7. Křížové výpravy proti pohanům
8. Křížové výpravy proti kacířům
9. Zkáza templářů
10. Náboženské války v Evropě
11. Historie vojenského duchovenstva
12. Papežové a problematika světových válek 20. stol. I
13. Papežové a problematika světových válek 20. stol. II
14. Odpovídáme na dotazy posluchačů

Na závěr našeho cyklu připravujeme pořad, v němž bude host odpovídat na otázky posluchačů. Své dotazy můžete posílat nejpozději do 15. června 2012 nejlépe emailem na adresu: jan@proglas.cz, nebo písemně na adresu redakce. Příspěvky, které obdržíme po tomto datu nebudeme moci do vysílání zařadit. S ohledem na omezený vysílací čas si redakce vyhrazuje právo příspěvky třídit, upravit či krátit.

Adresa redakce:

Radio Proglas
Studio Jan Neumann
Na Sadech 21
České Budějovice, 370 01
email: jan@proglas.cz