Církevní dějiny v zrcadle času III. – 8. díl

Církevní dějiny v zrcadle času III. – 8. díl

Šedesátá léta 20. století – doba politického uvolnění? Tímto tématem se zabýváme v osmé části vzdělávacího cyklu. 

Jak se vyvíjela situace v naší zemí po roce 1950? Státní úřad pro věci církevní přestal existovat r. 1956. Znamená to, že byla v padesátých letech už církev mocensky zlomena a přestala být pro KSČ politicky neškodná? Jak se režim stavěl ke kněžím, kteří svým věřícím poskytovali „nadstandardní služby“, jako biblické hodiny, setkávání farníků, apod.? Kde můžeme vystopovat počátky politického uvolnění? Jak souvisí politické změny se smrtí Josifa Vissarijonoviče Stalina?