Dar Boha Otce církvi

Dar Boha Otce církvi - tak hovoří o zasvěceném životě sv. Jan Pavel II. ve své adhortaci Vita consecrata. V šestidílném vzdělávacím cyklu se zabýváme teologií zasvěceného života. Podkladem je zmíněná adhortace.

Témata se dotýkají poměru zasvěceného života a Nejsvětější Trojice, znamení společenství, službu lásky a službu jednotě. Hostem je sestra františkánka, teoložka Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D. působící na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Dar Boha Otce církvi – 6. díl

Dar Boha Otce církvi – 6. díl

15. května 2015, 09:11

V závěrečném dílu vzdělávacího cyklu s Mgr. Martou Lucií Cincialovou je tématem rozmanitost forem zasvěcení a nejnovější církevní dokumenty.

Dar Boha Otce církvi – 5. díl

Dar Boha Otce církvi – 5. díl

9. května 2015, 09:08

Doposud jsme se věnovali tématům, která se dotýkala podstaty života zasvěcených osob. Nyní už u zasvěcení víme tolik, že se můžeme podívat na praktickou stránku tohoto prorockého způsobu života a na úkoly, které před komunitami Bohu patřících osob stojí. Poslouchejte pátý díl našeho vzdělávacího cyklu.

Dar Boha Otce církvi – 4. díl

Dar Boha Otce církvi – 4. díl

1. května 2015, 09:04

Ve čtvrtém dílu vzdělávacího cyklu otevřeme s Mgr. Martou Lucií Cincialovou téma bratrství, které je pro zasvěcený život stejně podstatné jako evangelní rady.

Dar Boha Otce církvi – 3. díl

Dar Boha Otce církvi – 3. díl

24. dubna 2015, 08:59

Zasvěcený život a Nejsvětější Trojice - to je téma třetího dílu vzdělávacího cyklu Dar Boha Otce církvi. Hovoříme opět s Mgr. Martou Lucií Cincialovou.

Dar Boha Otce církvi – 2. díl

Dar Boha Otce církvi – 2. díl

17. dubna 2015, 10:31

Ve druhé části vzdělávacího cyklu Dar Boha Otce církvi  otevřeme téma poměru mezi Nejsvětější Trojicí a evangelními radami. Zasvěcený život má podle sv. Jana Pavla II. zrcadlit Boží krásu.

Dar Boha Otce církvi – 1. díl

Dar Boha Otce církvi – 1. díl

10. dubna 2015, 15:08

Dar Boha Otce církvi - tak hovoří o zasvěceném životě sv. Jan Pavel II. ve své adhortaci Vita consecrata z roku 1996. Jde o první církevní dokument popisující teologii zasvěceného života.