Dobrá smrt – Cesta ke smíření I.

Dobrá smrt – Cesta ke smíření I.

Pořad v souvislostech


Dobrá smrt
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
1950+
1950+
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

České nebe - Svatý Václav
Audioarchiv
22. března 2018 Dobrá smrt Autor: Marek Chvátal

Může se člověk opravdu smířit s blízkostí vlastní smrti? Podle našich hostů to prý možné je.

Jedná se však o delší a náročný proces, který musí pacient zvládnout. Potřebuje také vystihnout správnou dobu, kdy se lze ke smíření ještě dopracovat.

Jak ale takové smíření vůbec vypadá a co člověku přináší? Stojí to za to trápení a sebezápor, které je nutné vystát, abychom zakusili ten zvláštní klid, kdy si dovedeme opravdově užít poslední chvíle?

Na toto téma hovoříme v pokračování cyklu Dobrá smrt s vedoucí sestrou v hospici Alžbětou Markovou a psychologem Davidem Štěpánkem.