Dobrá smrt – Cesta ke smíření II.

Dobrá smrt – Cesta ke smíření II.

Pořad v souvislostech


Dobrá smrt
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv
29. března 2018 Dobrá smrt Autor: Marek Chvátal

Jsem smířený se smrtí, pokud se jí pořád bojím? Ano, samozřejmě.

Na druhou stranu, je potřeba rozlišit mezi opravdovým smířením a touhou před tímto těžkým faktem uniknout. Jsou chvíle, kdy pacient hledá různé alternativy léčby, aby dosáhl uzdravení. Jedná se kolikrát i o zatžující procedury, které mohou život spíše zkrátit. Ale nikdo z nás přece nechce sobě ani druhým brát naději, když se opravdu může podařit nalézt nový lék či účinná léčba.
Jak můžeme rozlišit, zda jsem smířený a držím si ještě naději a kdy utíkám? Nejen o tom hovoříme s našimi hosty s vedoucí sestrou v hospici Alžbětou Markovou a psychologem Davidem Štěpánkem.