Dobrá smrt – Cesta ke smíření II.

Dobrá smrt – Cesta ke smíření II.

Pořad v souvislostech


Dobrá smrt
Budeme vysílat

Ekleziologie
Ekleziologie
Ekleziologie
Vysílali jsme


Ekleziologie

Ekleziologie

Ekleziologie
Audioarchiv
29. března 2018 Dobrá smrt Autor: Marek Chvátal

Jsem smířený se smrtí, pokud se jí pořád bojím? Ano, samozřejmě.

Na druhou stranu, je potřeba rozlišit mezi opravdovým smířením a touhou před tímto těžkým faktem uniknout. Jsou chvíle, kdy pacient hledá různé alternativy léčby, aby dosáhl uzdravení. Jedná se kolikrát i o zatžující procedury, které mohou život spíše zkrátit. Ale nikdo z nás přece nechce sobě ani druhým brát naději, když se opravdu může podařit nalézt nový lék či účinná léčba.
Jak můžeme rozlišit, zda jsem smířený a držím si ještě naději a kdy utíkám? Nejen o tom hovoříme s našimi hosty s vedoucí sestrou v hospici Alžbětou Markovou a psychologem Davidem Štěpánkem.