Dobrá smrt – Duchovní doprovázení

Dobrá smrt Duchovní doprovázení

Pořad v souvislostech


Dobrá smrt
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv
5. dubna 2018 Dobrá smrt Autor: Marek Chvátal

V období podzimu života, nezávisle na věku, už člověk nemá příliš sil k rozebírání složitých věroučných otázek. Přesto duchovní podporu potřebuje. Blízkost empatického člověka, který umí naslouchat, je u lůžka nemocného velmi důležitá.

Duchovní doprovázení může pomoci najít smysl ve zvláštní situaci, ve které se vážně nemocný nachází. Může posloužit Božím slovem a jeho útěchou. Může nabídnout to nejlepší využití času, kdy už nic běžného z našeho života nelze realizovat.

Více uslyšíte v našem vysílání v rozhovoru s farářkou českobratrské církve evangelické a nemocniční kaplankou Radkou Včelnou.