Dobrá smrt – Duchovní doprovázení

Dobrá smrt Duchovní doprovázení

Pořad v souvislostech


Dobrá smrt
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
1950+
1950+
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

České nebe - Svatý Václav
Audioarchiv
5. dubna 2018 Dobrá smrt Autor: Marek Chvátal

V období podzimu života, nezávisle na věku, už člověk nemá příliš sil k rozebírání složitých věroučných otázek. Přesto duchovní podporu potřebuje. Blízkost empatického člověka, který umí naslouchat, je u lůžka nemocného velmi důležitá.

Duchovní doprovázení může pomoci najít smysl ve zvláštní situaci, ve které se vážně nemocný nachází. Může posloužit Božím slovem a jeho útěchou. Může nabídnout to nejlepší využití času, kdy už nic běžného z našeho života nelze realizovat.

Více uslyšíte v našem vysílání v rozhovoru s farářkou českobratrské církve evangelické a nemocniční kaplankou Radkou Včelnou.