Ekleziologie – 13. díl

Ekleziologie – 13. díl
23. května 2019 Ekleziologie, Studio Vojtěch Autor: Martin Weisbauer

Třináctou část cyklu Ekleziologie věnujeme misijní tváři církve. Připomeneme v této souvislosti Evangelii gaudium, určíme rozdíl mezi pojmy misijní a misionářský, projdeme si sedm modelů misijní činnosti církve, dotkneme se v této souvislosti činnosti laiků v misii církve a nakonec se zaměříme na trojí postoj církve ke světu.