Ekleziologie – 4. díl

Ekleziologie – 4. díl
21. března 2019 Ekleziologie, Studio Vojtěch Autor: Martin Weisbauer

S doktorem Prokopem Brožem, emeritním děkanem Katolické teologické fakulty UK, se ve čtvrté části našeho vzdělávacího cyklu věnujeme církvi doby církevních otců (církvi prvních staletí). Naladíte v pátek 22. března 2019 ve čtvrt na devět večer.

Podíváme se, jak církev chápali sv. Ignác z Antiochie, sv. Irenej i Origenes a další, zmíníme první velký koncept církve sv. Augustina a nezapomeneme rovněž na východní církev – na velmi důležitého myslitele Dionýsa Areopagitu.