Hermeneutika mystéria - 1. díl

Hermeneutika mystéria - 1. díl
22. února 2016 Hermeneutika mystéria Autor: Jana Beránková

to je název duchovně vzdělávacího cyklu pořadů, kterým nás provází Prof. Ctirad Václav Pospíšil, ThDr. Úvodní díl cyklu má premiéru v pondělí 22.02.2016 v 16 hodin. Reprízu uvádíme v neděli v 10.30 hodin.

"Tak jako jiné vědy má i teologie své vlastní způsoby řešení problémů a otázek. Do této metody nepatří pouze rozumové uchopení pravd víry či dokazování jejich vzájemné provázanosti. Skutečné teologické myšlení se pohybuje v oblasti Tajemství.

Tvůrčí vědou a zároveň uměním se teologie stává tehdy, když se dotýká Nevýslovného a teprve v něm odhaluje pravdy o člověku a celém stvoření – když se stává hermeneutikou." - píše autor Ctirad V. Pospíšil na přebalu knihy.

Knihu ke 40. výročí zakončení 2. vatikánského koncilu vydal Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství kostelní Vydří

Co říká prof. Ctirad V. Pospíšil studentům (zejména nevěřícím), kteří se ptají, proč mají metodu dogmatické teologie studovat? Jaký to má smysl?

V duchovně vzdělávacím cyklu Radia Proglas Hermeneutika mystéria - se témata výkladu prolínají, ale jsou rozvržena zhruba do následujících kapitol:

1. Teologie jako interpretační věda

2. Vypovídání o Bohu, předporozumění, předsudek, metanoia

3. Dějiny teologie - epocha biblicka

4. Dějiny teologie – epocha monastická, středověká scholastika

5. Dějiny teologie - vrcholná scholastika, epocha manualistická

6. Dějiny teologie - proměna metody v teologii v duchu 2. VK

7. Auditus fidei - Dei verbum

8. Tradice a Písmo

9.  Magisterium

10. Magisterium - dokončení

11. Intellectus fidei - Víra a rozum

12. Intellectus fidei  - Paradoxalita Božího zjevení

13. Intellectus fidei  Závěr