Hermeneutika mystéria – 1. díl

Hermeneutika mystéria – 1. díl

Pořad v souvislostech


Hermeneutika mystéria
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv
21. února 2016 Hermeneutika mystéria Autor: Jana Beránková

Hermeneutika mystéria je název duchovně vzdělávacího cyklu pořadů, kterým nás provází prof. Ctirad Václav Pospíšil, ThDr. Úvodní díl cyklu nabízí předběžné mapování samotného tématu.

"Tak jako jiné vědy má i teologie své vlastní způsoby řešení problémů a otázek. Do této metody nepatří pouze rozumové uchopení pravd víry či dokazování jejich vzájemné provázanosti. Skutečné teologické myšlení se pohybuje v oblasti Tajemství.

Tvůrčí vědou a zároveň uměním se teologie stává tehdy, když se dotýká Nevýslovného a teprve v něm odhaluje pravdy o člověku a celém stvoření – když se stává hermeneutikou." - píše autor Ctirad V. Pospíšil na přebalu knihy.

Knihu ke 40. výročí zakončení 2. vatikánského koncilu vydal Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství kostelní Vydří

Co říká prof. Ctirad V. Pospíšil studentům (zejména nevěřícím), kteří se ptají, proč mají metodu dogmatické teologie studovat? Jaký to má smysl?

V duchovně vzdělávacím cyklu Radia Proglas Hermeneutika mystéria - se témata výkladu prolínají, ale jsou rozvržena zhruba do následujících kapitol:

1. Teologie jako interpretační věda

2. Vypovídání o Bohu, předporozumění, předsudek, metanoia

3. Dějiny teologie - epocha biblicka

4. Dějiny teologie – epocha monastická, středověká scholastika

5. Dějiny teologie - vrcholná scholastika, epocha manualistická

6. Dějiny teologie - proměna metody v teologii v duchu 2. VK

7. Auditus fidei - Dei verbum

8. Tradice a Písmo

9.  Magisterium

10. Magisterium - dokončení

11. Intellectus fidei - Víra a rozum

12. Intellectus fidei  - Paradoxalita Božího zjevení

13. Intellectus fidei  Závěr