Jak rozumět médiím – 14. díl

Jak rozumět médiím – 14. díl

Výzkum mediálních publik je tématem čtrnáctého dílu vzdělávacího cyklu Jak rozumět médiím, který naladíte ve čtvrtek 18. dubna od 16. hodiny. 

Není sporu o tom, že média na své diváky a čtenáře mají určitý vliv, spoluutvářejí jejich názory a postoje. Předmětem sporu odborníků i konzumentů médií je ovšem míra mediálního vlivu a podíl dalších sociálních a kulturních faktorů, jako je například rodinné zázemí, společenské postavení, vzdělání apod. O účincích médií z pohledu publika a o problémech spojených s výzkumem publik bude mluvit Jakub Macek z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.