Kanonické právo v životě církve - 1. část

Zveme vás k poslechu nového vzdělávacího cyklu  Kanonické právo v životě církve. V pondělí 6. října vysíláme v 16.00 hod. první díl s názvem Filozofie práva (1. část).

 

V tomto dílu pojednáme o vzniku práva, vysvětlíme definici práva podle svatého Tomáše Akvinského a pozastavíme se u právních norem. Dále budeme hovořit o právním vztahu a právních povinnostech. Závěrem se zmíníme o vztahu práva ke spravedlnosti. Repríza pořadu se bude vysílat v neděli 12. října v 10.30 hod.