Kanonické právo v životě církve - 12. část

19. prosince 2008 Kanonické právo, Nábo Autor: Antonín Žolnerčík

Ve dvanáctém dílu vzdělávacího cyklu o církevním právu, který si můžete poslechnout v pondělí 22. prosince v 16 hodin, se s P. Mgr. Liborem Botkem, ThD. z Katedry církevního práva CMTF UP začneme zabývat svátostí křtu.

Seznámíme se s kánonem 849 a vyložíme definici křtu. Pohovoříme o udělování této svátosti v době prvních křesťanů, vysvětlíme důležitost přípravy na přijetí křtu a probereme podrobně období katechumenátu. Závěrem upozorníme na nebezpečí "simonie".

Dotazy a připomínky zasílejte na: hedvika@proglas.cz

Pořad se bude opakovat v neděli 28. prosince v 10.30 hod.

Daniel Blažke
Moderuje: Daniel Blažke
NyníHudební siesta
Skladba: Koncert pro klavír a orchestr číslo 2, B dur, opus 83 (1881) - Andante; Autor: Brahms Johannes; Dirigent: Delogu Gaetano; Sóla: Ohlssohn Garrick - klavír
12:55Střípek poezie
13:00Hudební siesta -...
13:20Knihovnička
13:30Písničky k odpočinku
13:45Dnešek v kalendáři
13:55Písničky

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony