Kanonické právo v životě církve - 14. část

Ve čtrnáctém dílu vzdělávacího cyklu o církevním právu, který si můžete poslechnout v pondělí 5. ledna v 16 hodin, se budeme s P. Mgr. Liborem Botkem, ThD. z Katedry církevního práva CMTF UP zabývat problematikou svátosti křtu již potřetí a naposled.

Budeme se zabývat významem jména pokřtěného, objasníme povinnosti jak udělovatele křtu, tak i rodičů křtěného dítěte, podrobně vyložíme význam kmotrovství. Závěrem se budeme zabývat důležitostí záznamu v křestní matrice.

Případné dotazy a připomínky zasílejte na: hedvika@proglas. cz

Repríza pořadu bude vysílána v neděli 11. ledna 2009 v 10.30 hod.