Kanonické právo v životě církve - 15. část

V pondělí 12. ledna od 16.00, v patnáctém pokračování vzdělávacího cyklu o církevním právu, bude redaktor studia Hedvika v Ostravě, Antonín Žolnerčík, hovořit s viceoficiálem interdiecézního soudu v Olomouci a odborným asistentem Katedry kanonického práva Cyrilometodějské Teologické fakulty University Palackého, P. Mgr. Liborem Botkem, Th.D., o svátosti biřmování.

Seznámíme se s can. 839 a vyložíme definici biřmování. Pohovoříme o udělování této svátosti v době prvních křesťanů, vysvětlíme důležitost přípravy a probereme podmínky k přijetí této svátosti.

Tento již 15. díl vzdělávacího cyklu bude opakován v neděli 18. ledna v 10.30 hod.

Dotazy a připomínky můžete posílat na: hedvika@proglas.cz