Kanonické právo v životě církve - 18. část

Kanonické právo v životě církve - 18. část
V pondělí 2. února od 16.00, v osmnáctém pokračování vzdělávacího cyklu o církevním právu, bude redaktor studia Hedvika v Ostravě, Antonín Žolnerčík, hovořit s viceoficiálem interdiecézního soudu v Olomouci a odborným asistentem Katedry kanonického práva Cyrilometodějské Teologické fakulty University Palackého, P. Mgr. Liborem Botkem, Th.D., o svátosti eucharistie.

V osmnácté části dokončíme problematiku svátosti eucharistie. Zmíníme se o pravidlech svatého přijímání, zvláště pak přijímání pod obojí způsobou, pohovoříme o vhodnosti místa a doby slavení eucharistie, o způsobech umístění svatostánku, jeho označení a zabezpečení. Na závěr vysvětlíme pojem "mešní stipendium".

Repríza pořadu: neděle 8. února v 10.30 hod.

Případné dotazy zasílejte na:  hedvika@proglas.cz