Kanonické právo v životě církve - 22. část

V pondělí 2. března poslouchejte od 16 hod. již dvacátý druhý díl vzdělávacího cyklu o církevním právu. S autorem pořadu P. Mgr. Liborem Botkem, Th.D. se začneme zabývat svátostí manželství.

Vysvětlíme si význam latinských názvů pro tuto svátost, objasníme podmínky vzniku manželství svátostného, kanonického a nekanonického, platného a neplatného. Ujasníme si rozdíl mezi manželstvím pouze platným a manželstvím konzumovaným. Závěrem pohovoříme o nutnosti důkladné přípravy snoubenců k přijetí této svátosti.

Repríza pořadu se vysílá v neděli 8. března v 10.30 hod.

Dotazy a připomínky můžete zasílat na adresu:  hedvika@proglas.cz

Zodpovězeny budou v závěrečných dílech vzdělávacího cyklu.