Kanonické právo v životě církve - 24. část

15. března 2009 Kanonické právo, Nábo Autor: Antonín Žolnerčík

Ve dvacátém čtvrtém dílu vzdělávacího cyklu o církevním právu, který si můžete naladit v pondělí 16. března v 16 hodin, budeme s P. Mgr. Liborem Botkem, ThD. z Katedry církevního práva CMTF UP pokračovat v problematice svátosti manželství.

Pohovoříme o zbývajících osmi překážkách k uzavření manželství, vysvětlíme nutnost dodržení kanonické formy a ujasníme si, kdo může církevnímu sňatku asistovat. Podrobně si rozebereme problematiku smíšených manželství a dozvíme se, kdo může udělovat dispens "disparitatis cultus".

Pořad budeme opakovat v neděli 22. března v 10.30 hod.

Případné dotazy a připomínky můžete zasílat na adresu:  hedvika@proglas.cz 

Zodpovězeny budou v závěru celého vzdělávacího cyklu.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony