Kanonické právo v životě církve - 7. část

14. listopadu 2008 Kanonické právo, Nábo Autor: Antonín Žolnerčík

Všichni, kdo pravidelně posloucháte duchovní vzdělávací pořad o církevním právu, se již jistě těšíte na jeho další pokračování. V pondělí 17. listopadu v 16.00 hod. budeme vysílat již 7. část, ve které...

...se budeme zabývat obecně závaznými nařízeními - takzvanými "dekrety" a obecně prováděcími předpisy. Vysvětlíme si rozdíl mezi dekretem a reskriptem, pojednáme o jejich účinnosti, platnosti a možnostech jejich zániku. Upřesníme pojem privilegia.

Dotazy a připomínky můžete zasílat na:  hedvika@proglas.cz

Opakování tohoto pořadu si můžete poslechnout v neděli 23. listopadu v 10.30 hod.