Koncilní dokumenty

Cyklus pořadů Mgr. Filipa Breindla, Th.D., vedoucího redakce zpravodajství Radia Proglas si klade za cíl přiblížit nejdůležitější prvky a momenty obnovy, které přinesl II. vatikánský kocil. Pořady si můžete poslechnout v audioarchivu.

1. část  Co je koncil, jeho postavení v církevní věrouce 
2. část Dějiny koncilů
3. část Předvečer II. vatikánského koncilu, přípravná fáze 
4. část Portrét papeže Jana XXIII. 
5. část Konstituce Lumen gentium I. 
6. část Konstituce Lumen gentium II. 
7. část Konstituce Gaudium et spes I. 
8. část  Konstituce Gaudium et spes II. 
9. část Konstituce Gaudium et spes III. 
10. část Konstituce Dei verbum I. 
11. část Konstituce Dei verbum II. 
12. část Konstituce Sacrosanctum concilium I. 
13. část Konstituce Sacrosanctum concilium II. 
14. část Portrét papeže Pavla VI. 
15. část Postavení laiků v církvi 
16. část Laici v církvi - dekret Apostolicam actuositatem 
17. část Koncil a biskupové, kněží a řeholníci 
18. část Ekumenické úsilí církve I. 
19. část Ekumenické úsilí církve II. 
20. část Misijní úsilí církve 
21. část Vztah k nekřesťanským náboženstvím 
22. část Církev a sdělovací prostředky 
23. část Křesťanská výchova 
24. část Koncil a církev v tehdejším Československu 
25. část Vliv koncilu na současnou církev

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony