Malá filosofie člověka – 5. díl

Malá filosofie člověka – 5. díl

Všední a sváteční - jsou slova, nad nimiž uvažuje prof. Jan Sokol v cyklu Malá filosofie člověka. 

Prof. Jan Sokol se snaží přivést čtenáře a posluchače k opravdovému filosofickému přemýšlení. Nevypráví dějiny filosofie, ale ptá se: Jak je to s filosofií mezi vědou, uměním a mýtem? Je tak samozřejmé myslet si - "Jak vidíme a slyšíme? A co náš jazyk a myšlení? Zcela jistě bude dobré zamyslet se nad tím, jak je to se Svátečním a všedním?  - Jednání a svoboda, Čas, Vědění a věda, příroda, Společnost, instituce a stát, Hodnoty a peníze, Morálka a etika, Právo, Město, Dějiny a Civilizace". Opět příležitost uvažovat nad možná všedními věcmi.